Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Quốc gia Dong Hwa – Đài Loan

09/10/2019
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Quốc gia Dong Hwa, Đài Loan, Trường Đại học khoa học thông báo chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Quốc gia Dong Hwa dành cho sinh viên từ năm thứ 2 các chuyên ngành.
Trường Đại học Khoa học kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi để các sinh viên quan tâm đăng ký tham gia chương trình, danh sách đăng ký gửi về Phòng KHCN&HTQT trước ngày 18/10/2019.
Các thông tin chi tiết về ngành học, thời gian học, hồ sơ đăng ký, các chi phí liên quan… xem tại file đính kèmInstitutional Fact Sheet_NDHU