LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần từ 14/10 đến 20/10/2019)

14/10/2019

 

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Thành phần tham dự/

Người thực hiện

 

Địa điểm

 

Chủ trì/Phụ trách

Thứ 2 (14/10)
         
  BM Báo chí họp thông qua đề cương đề tài SVNCKH BM Báo chí VP Khoa Phạm Chiến Thắng
Thứ 3 (15/10)
Sáng Hoàn thành kế hoạch tổng thể giao lưu với các nhà báo PGS.TS Cao Hồng   PGS.TS Cao Hồng
Chiều Thi đấu bóng chuyền CĐ khoa   Phạm Thị Vân Huyền
Thứ 4 (16/10)
         
Chiều Thi đấu bóng chuyền CĐ khoa   Phạm Thị Vân Huyền
Thứ 5 (17/10)
Chiều Hội nghị kiện toàn liên chi Liên chi đoàn   Đinh Thị Quỳnh Trang
Thứ sáu (18/10)
  Hoàn thành mời đại diện các trường THPT tham dự chương trình của khoa      
Thứ bảy (19/10)
         
Chủ nhật (20/10)