LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần từ 04/11 đến 10/11/2019)  

04/11/2019

 

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Thành phần tham dự/

Người thực hiện

 

Địa điểm

 

Chủ trì/Phụ trách

Thứ 2 (4/11)
7h45 Chào cờ thứ 2 đầu tháng CB, GV toàn khoa Sân nhà hiệu bộ Trường ĐHKH
8h00 Họp giao ban trường PGS.TS Cao Hồng Trường ĐHKH
14h30 Họp giao ban khoa CB, GV toàn khoa VP khoa PGS.TS. Cao Hồng
Thứ 3 (5/11)
Sáng Họp với hội VHDT Thiểu số tỉnh Thái Nguyên PGS.TS. Cao Hồng
Thứ 4 (6/11)
Chiều Làm việc với GĐ TT đào tạo Báo chí – Hội nhà báo VN PGS.TS. Cao Hồng
14h00-16h00 Thu đề thi K14, K15 TS. Hà Xuân Hương + GV giảng dạy k14,k15 VP Khoa TS. Hà Xuân Hương
Thứ 5 (7/11)
 

 

Thứ sáu (8/11)
Thứ bảy (9/11)
Chủ nhật (10/11)