Đội ngũ giảng viên luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất của công tác đào tạo. Với hướng tiếp cận mới trong phương pháp giảng dạy – lấy người học làm trung tâm, vai trò và năng lực của người thầy càng trở nên quan trọng. Lúc này, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn, tư vấn, theo dõi, điều chỉnh và đánh giá quá trình học tập của người học. Vì vậy, Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học đã và đang rất quan tâm đến việc phát triển đội ngũ giảng viên có đầy đủ năng lực và kỹ năng đảm đương tốt nhiệm vụ của người thầy hiện đại.

 

KHOẢNH KHẮC BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG & VĂN HỌC Bạn sẽ luôn tìm thấy được cảm hứng học tập để mở rộng hành trang tri thức, kỹ năng và …

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI Hệ thống phòng học, phòng thực hành, thư viện được trang bị hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả cho việc học và nghiên cứu của …

Phương pháp học tư duy thế kỷ 21 phát triển 6 kỹ năng thiết yếu giúp học viên thích ứng và hội nhập để thành công trong thế giới hiện …