Ths.NCS Phạm Chiến Thắng

21/02/2019

Phó trưởng  Bộ môn Báo chí – Truyền thông

Email:   phamthang8589@gmail.com

Tel:      0943431999

Hướng nghiên cứu chính:

– Truyền thông quan hệ công chúng

– Quảng cáo

Thông tin chi tiết truy cập http://profile.tnus.edu.vn/thangpc