Th.s Đinh Thị Quỳnh Trang

20/02/2019

 

Giảng viên Bộ môn Báo chí – Truyền thông

Email:   dinhtrang.th29@gmail.com

Tel:       0902088067

Hướng nghiên cứu chính:

– Báo phát thanh

– Kỹ năng dẫn chương trình

– Xu hướng báo chí mới

Thông tin chi tiết truy cập http://profile.tnus.edu.vn/trangdtq