Mã chương trình: 7229030
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Thời gian: 4 năm
Download:
Khoa/Phòng: Khoa Báo chí, Truyền thông và Văn học
Hình thức: Tập trung
Mở rộng tất cả các phần
Tổng quan chương trình

Chương trình đào tạo Cử nhân Văn học (chuyên ngành Văn học ứng dụng) đào tạo nguồn nhân lực có năng lực vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức văn hóa, văn học, ngôn ngữ vào việc nói và viết chuyên nghiệp trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản, sáng tác, phê bình, quản lý văn hóa hay nghiên cứu và giảng dạỵ.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành:

- nhân viên truyền thông cho doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như kinh doanh, du lịch, xuất bản

- phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình truyền hình

- nhà sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật

- cán bộ quản lý văn hóa

- giáo viên ngữ văn, giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

Cấu trúc chương trình

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Văn học ứng dụng gồm 135 tín chỉ và được cấu trúc như sau:

Năm thứ nhất: Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, lý luận văn học, văn học dân gian cũng như báo chí truyền thông, tạo nền tảng để xây dựng năng lực cảm nhận, nghiên cứu văn học và ứng dụng trong viết sáng tạo và viết cho truyền thông. 

Năm thứ hai: Sinh viên được trang bị kiến thức về văn học Việt Nam trung đại, văn học phương Tây và phương Đông cổ-trung đại, lý luận văn học, cách ứng dụng kiến thức văn học và ngôn ngữ vào việc viết chuyên nghiệp.

Năm thứ ba: Sinh viên được rèn luyện năng lực viết thông qua các môn văn học Việt Nam và nước ngoài hiện đại, kĩ năng viết sáng tạo và viết truyền thông, quảng cáo đồng thời được mở rộng vốn tiếng Anh chuyên ngành. 

Năm thứ tư: Thực tập tại các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp, trường học...

Phương pháp giảng dạy, học tập & đánh giá

Để trang bị và bổ trợ cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, chương trình đã lựa chọn và thiết kế các học phần mang tính thực hành, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp cao. Sinh viên được phát huy khả năng tự học và tư duy phản biện, tham gia vào các hoạt động thảo luận và thực hành các dự án cá nhân hoặc theo nhóm một cách chủ động và tích cực. Chương trình đặc biệt coi trọng việc thực hành nghề nghiệp của sinh viên trong các môn học và tại các cơ quan, công ty sử dụng nhân lực truyền thông chuyên nghiệp.

Thực tế chuyên môn 1 cuối năm thứ nhất sẽ giúp sinh viên nhận diện, làm quen các cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông, trường học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hóa để định hướng nghề nghiệp.

Thực tế chuyên môn 2 (cuối năm thứ ba) tạo cơ hội cho sinh viên được học hỏi, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp tại các cơ quan trong 4 tuần. Sản phẩm đánh giá thực tế là tin, bài, sản phẩm truyền thông, đề tài nghiên cứu hoặc tác phẩm sáng tác.

Việc thực tập năm thứ tư giúp sinh viên nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng nghề tại các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp, trường học ở địa phương và trên cả nước trong 8 tuần (Ví dụ: Đài Phát thanh & Truyền hình Thái Nguyên, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Tập đoàn EJ Group, công ty Hoàng Long Media, Khách sạn Đông Á, vv...). Việc thực tập, rèn nghề cũng góp phần mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên.

Chia sẻ