TIN TỨC

Tuần 11 năm học 2018 - 2019 (Từ 15/10 – 21/10/2018)

Ngày đăng: 15/10/2018

     TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

       KHOA BÁO CHÍ- TT&VH

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Tuần 11 năm học 2018 - 2019 (Từ 15/10 – 21/10/2018)

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Thành phần tham dự/

Người thực hiện

 

Địa điểm

 

Chủ trì/Phụ trách

Thứ hai, 15/10/2018

14h30

Họp BM Báo chí

BM Báo chí

VPK

ThS. Phạm Chiến Thắng

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ ba, 16/10/2018

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Lịch sử Báo chí

ThS. Phạm Anh Nguyên

3A502

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Phong cách học Tiêng Việt

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3A403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 10, 11

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ tư, 17/10/2018

14h00

Họp Công đoàn khoa

Các Công đoàn viên

VPK

Phạm Thị Vân Huyền

Tiết 3, 4, 5

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Lịch sử Báo chí

ThS. Phạm Anh Nguyên

3A502

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Văn học Việt Nam 1945 đến nay

TS. Nguyễn Diệu Linh

3A403

BM Văn học

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

3B102

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ năm, 18/10/2018

Tiết 2, 3

Lên lớp học phần Quảng cáo

ThS. Phạm Chiến Thắng

3A203

BM Báo chí

Tiết 3, 4

Lên lớp học phần Phê bình tác phẩm VHNT trên báo chí

TS. Vũ Thị Hạnh

3A203

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3A202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

3A302

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Văn học Việt Nam 1945 đến nay

TS. Nguyễn Diệu Linh

3A101

BM Văn học

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3A502

BM Văn học

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

ThS. Lê Đình Hải

3A302

BM Báo chí

Thứ sáu, 19/10/2018

8h00

Họp BM Ngôn ngữ và LLVH

BM Ngôn ngữ và LLVH

VPK

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

Tiết 3, 4, 5

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3A403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

ThS. Lê Đình Hải

3A302

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Ngữ dụng học Tiếng Việt

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3A103

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3B403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

3A302

BM Báo chí

Thứ bảy, 20/10/2018

Tiết 1, 2, 3

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

ThS. Phạm Thị Vân Huyền

3B102

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

ThS. Lê Đình Hải

3A103

BM Báo chí

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

ThS. Lê Đình Hải

3A103

BM Báo chí

Cả ngày

Lên lớp học phần Văn học dân gian

ThS. Hà Xuân Hương

Hưng Yên

BM Văn học

Cả ngày

Thi đấu giải Bóng chuyền

Đội bóng chuyền của Khoa

Sân trường ĐHKH

Công đoàn trường

Chủ nhật, 21/102018

Cả ngày

Lên lớp học phần Văn học dân gian

ThS. Hà Xuân Hương

Hưng Yên

BM Văn học

Cả ngày

Thi đấu giải Bóng chuyền

Đội bóng chuyền của Khoa

Sân trường ĐHKH

Công đoàn trường

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh