TIN TỨC

Tuần 10 năm học 2018 - 2019 (Từ 8/10 – 14/10/2018)

Ngày đăng: 08/10/2018

      TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

       KHOA BÁO CHÍ- TT&VH

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Tuần 10 năm học 2018 - 2019 (Từ 8/10 – 14/10/2018)

 

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Thành phần tham dự/

Người thực hiện

 

Địa điểm

 

Chủ trì/Phụ trách

Thứ hai, 8/10/2018

Sáng

 

7h30 - 11h00

Trực VPK

ThS. Vi Thị Phương

VPK

BM Báo chí

7h30 - 11h00

Trực BCN Khoa

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

VPK

BCN Khoa

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

ThS. Vi Thị Phương

VPK

BM Báo chí

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

VPK

BCN Khoa

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ ba, 9/10/2018

Sáng

7h30 - 11h00

Trực VPK

ThS. Phạm Chiến Thắng

VPK

BM Báo chí

7h30 - 11h00

Trực BCN Khoa

TS. Cao Thị Hồng

VPK

BCN Khoa

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Lịch sử Báo chí

ThS. Phạm Anh Nguyên

3A502

BM Báo chí

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

ThS. Phạm Chiến Thắng

VPK

BM Báo chí

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

TS. Cao Thị Hồng

VPK

BCN Khoa

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Phong cách học Tiêng Việt

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3A403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 10, 11

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ tư, 10/10/2018

 

 

 

 

Sáng

7h30 - 11h00

Trực VPK

ThS. Lê Đình Hải

VPK

BM Báo chí

Tiết 3, 4, 5

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

3B202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Lịch sử Báo chí

ThS. Phạm Anh Nguyên

3A502

BM Báo chí

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

ThS. Lê Đình Hải

VPK

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Văn học Việt Nam 1945 đến nay

TS. Nguyễn Diệu Linh

3A403

BM Văn học

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

3B102

BM Ngôn ngữ và LLVH

Thứ năm, 11/10/2018

Sáng

7h30 - 11h00

Trực VPK

ThS. Phạm Anh Nguyên

VPK

BM Báo chí

7h30 – 11h00

Trực BCN Khoa

TS. Cao Thị Hồng

VPK

BCN Khoa

Tiết 2, 3

Lên lớp học phần Quảng cáo

ThS. Phạm Chiến Thắng

3A203

BM Báo chí

Tiết 3, 4

Lên lớp học phần Phê bình tác phẩm VHNT trên báo chí

TS. Vũ Thị Hạnh

3A203

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3A202

BM Ngôn ngữ và LLVH

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

ThS. Phạm Anh Nguyên

VPK

BM Báo chí

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

TS. Cao Thị Hồng

VPK

BCN Khoa

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

3A302

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Văn học Việt Nam 1945 đến nay

TS. Nguyễn Diệu Linh

3A101

BM Văn học

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai

3A502

BM Văn học

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

ThS. Lê Đình Hải

3A302

BM Báo chí

Thứ sáu, 12/10/2018

Sáng

 

7h30 - 11h00

Trực VPK

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

VPK

BM Báo chí

Tiết 3, 4, 5

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trà My

3A403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

VPK

BM Báo chí

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

ThS. Lê Đình Hải

3A302

BM Báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Ngữ dụng học Tiếng Việt

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3A103

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

3B403

BM Ngôn ngữ và LLVH

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang

3A302

BM Báo chí

Thứ bảy, 13/10/2018

Sáng

Tiết 1, 2, 3

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

ThS. Phạm Thị Vân Huyền

3B102

BM Ngôn ngữ và LLVH

Chiều

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

ThS. Lê Đình Hải

3A103

BM Báo chí

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

ThS. Lê Đình Hải

3A103

BM Báo chí

Chủ nhật, 14/102018

Nghỉ

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh