TIN TỨC

Tuần 8 năm học 2018 - 2019 (Từ 24/9 – 30/9/2018)

Ngày đăng: 01/10/2018

      TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

       KHOA BÁO CHÍ- TT&VH

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

Tuần 8 năm học 2018 - 2019 (Từ 24/9 – 30/9/2018)

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Thứ hai, 24/9/2018

Sáng

 

8h00 - 11h30

Trực VPK

8h00 - 11h30

Trực BCN Khoa

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

Thứ ba, 25/9/2018

Sáng

8h00 - 11h30

Trực VPK

8h00 - 11h30

Trực BCN Khoa

Tiết 4, 5

Lên lớp học phần Lịch sử Báo chí

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Phong cách học Tiêng Việt

Tiết 10, 11

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

Thứ tư, 26/9/2018

 

 

 

 

Sáng

8h00 - 11h30

Trực VPK

8h00 – 11h30

Trực BCN Khoa

Tiết 3, 4, 5

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Văn học Việt Nam 1945 đến nay

Tiết 10, 11, 12

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

Thứ năm, 27/9/2018

Sáng

8h00 - 11h30

Trực VPK

8h00 – 11h30

Trực BCN Khoa

8h00 – 11h00

- Hoàn thiện văn bản về việc hủy, đổi tên đề tài và GVHD sinh viên NCKH năm học 2018 – 2019

- Tổng hợp góp ý của GV về văn bản giao nhiệm vụ NCKH cho Khoa

Tiết 2, 3

Lên lớp học phần Quảng cáo

Tiết 3, 4

Lên lớp học phần Phê bình tác phẩm VHNT trên báo chí

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Văn học Việt Nam 1945 đến nay

Tiết 11, 12

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

Thứ sáu, 28/9/2018

Sáng

 

8h00 - 11h30

Trực VPK

8h00 – 11h30

Trực BCN Khoa

Tiết 3, 4, 5

Lên lớp học phần Kĩ năng giao tiếp

Chiều

13h30 - 17h00

Trực VPK

13h30 – 17h00

Trực BCN Khoa

13h30 – 17h00

Các nhóm Biên tập sách gửi lại file cho BCN

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

Tiết 7, 8, 9

Lên lớp học phần Ngữ dụng học Tiếng Việt

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

Thứ bảy, 29/9/2018

Sáng

Tiết 1, 2, 3

Lên lớp học phần Tiếng Việt thực hành

 

1-5

Mời giảng HP Biên tập văn bản báo chí

Chiều

Tiết 7, 8

Lên lớp học phần Pháp luật và đạo đức báo chí

7-12

Mời giảng HP Biên tập văn bản báo chí

Tiết 9, 10

Lên lớp học phần Sản xuất tác phẩm truyền hình

Chủ nhật, 30/9/2018

Nghỉ

 
 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh