TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ ngày 13/8 – 19/8/2018)

Ngày đăng: 12/08/2018

               

      TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

       KHOA BÁO CHÍ- TT&VH

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

(Từ ngày 13/8/2018 – 19/8/2018)

 

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Thành phần tham dự/

Người thực hiện

 

Địa điểm

 

Chủ trì/Phụ trách

Thứ hai, 13/8/2018

Sáng

8h00-11h30

Trực VPK

TS. Nguyễn Diệu Linh

VPK

Bộ môn Văn học

8h00-11h30

Gửi lại rà soát kê khai giờ giảng lần 1 để chỉnh sửa

TS. Vũ Thị Hạnh

3B103

Bộ phận Đào tạo

Chiều

13h30-17h00

Trực VPK

TS. Nguyễn Diệu Linh

VPK

BM Văn học

15h00

Đề xuất nội dung hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ với các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

 

Bộ phận Nghiên cứu khoa học

14h00-17h00

Học tập Nghị quyết TW 7, khóa XII

CBVC toàn khoa

P.502 GĐ. 3B

Trường ĐHKH

Thứ ba, 14/8/2018

Sáng

8h00-11h30

Trực VPK

ThS. Nghiêm Thị Hồ Thu

VPK

BM Văn học

Chiều

13h30-17h00

Trực VPK

ThS. Nghiêm Thị Hồ Thu

VPK

BM Văn học

Thứ tư, 15/8/2018

Sáng

8h00-11h30

Trực VPK

ThS. Hà Xuân Hương

VPK

BM Văn học

10h00

Hoàn thiện điểm Thực tập tốt nghiệp I của K13

ThS. Đinh Thị Quỳnh Trang, ThS. Hà Xuân Hương

VPK

BM Văn học, BM Báo chí

8h00-11h30

Nộp danh sách cán bộ nhận phụ cấp ưu đãi

TS. Vũ Thị Hạnh

 

Bộ phận Đào tạo

Chiều

13h30-17h00

Trực VPK

ThS. Hà Xuân Hương

VPK

BM Văn học

13h30-17h00

15/8: Hoàn thành phần soạn Tiếng Việt thực hành và Bài tập Tiếng Việt thực hành theo phân công

Các GV liên quan

 

BM Ngôn ngữ

Thứ năm, 16/8/2018

Sáng

8h00-11h30

Trực VPK

ThS. Lương Thị Thanh Dung

VPK

BM Văn học

Chiều

13h30-17h00

Trực VPK

ThS. Lương Thị Thanh Dung

VPK

BM Văn học

16h00

Hoàn thiện bông 2 và thủ tục nghiệm thu Tiếng Việt cho người nước ngoài.

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

 

BM Ngôn ngữ

Thứ sáu, 17/8/2018

Sáng

 

8h00-11h30

Trực VPK

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

VPK

BM Ngôn ngữ

8h00-11h30

Thu sổ đầu bài từ các Trưởng bộ môn

Các Trưởng bộ môn, TS. Vũ Thị Hạnh

VPK

Bộ phận Đào tạo

8h00-11h30

- Ổn định sĩ số theo danh sách lớp SV K13, 14, 15 sau nghỉ hè (GVCN thực hiện).

- Tiếp nhận danh sách lớp SV K16 mới nhập học.

- Phân công nhiệm vụ GVCN K16 ngành Báo chí, ngành Văn học.

- Các GVCN lập Kế hoạch chủ nhiệm năm học 2018-2019 và nộp lại bộ phận trợ lí công tác sinh viên.

GVCN, ThS. La Mỹ Quỳnh

VPK

Bộ phận Công tác sinh viên

Chiều

13h30-17h00

Trực VPK

TS. Trịnh Thị Thu Hòa

VPK

BM Ngôn ngữ

Thứ bảy, 18/8/2018

 

 

Gửi lại bản kê khai giờ giảng lần 2 sau rà soát

TS. Vũ Thị Hạnh

 

Bộ phận Đào tạo

Chủ nhật, 19/8/2018

 

 

- Tiếp tục công tác tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018.

- Tổ chức thi kết thúc học phần cho Cao học K11E2

- Hoàn thiện việc thanh toán mời giảng Cao học K11 và K12 theo kế hoạch.

TS. Nguyễn Thị Trà My

 

Bộ phận Đào tạo sau ĐH

 

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh