TIN TỨC

Trường Đại học Khoa học: Hội thảo khoa học Văn học ứng dụng

Ngày đăng: 03/02/2018

Ngày 3-2, Khoa Văn xã hội (Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Văn học ứng dụng” với sự tham gia của các nhà khoa học ngành Văn hóa - xã hội, các nhà văn, giảng viên, giáo viên chuyên ngành Văn học và các doanh nghiệp truyền thông.

Trường Đại học Khoa học: Hội thảo khoa học Văn học ứng dụng

Tiếp cận tác phẩm văn học qua hình thức sân khấu hóa trong trích đoạn tác phẩm “Tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan

Giải pháp nào để cử nhân ngành Văn - Xã hội có việc làm đúng với chuyên môn đào tạo? Là vấn đề mà nhà trường và người học luôn trăn trở những năm gần đây, nhất là trước những áp lực về việc làm, thu nhập. Giải đáp một phần câu hỏi đó, chính là sản phẩm đào tạo của Trường có thể làm gì cho các nhà tuyển dụng, nhát là đối với chuyên ngành Văn - Xã hội. Hội thảo đã được nghe các tham luận từ thực tế công việc của các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên Khoa Văn - Xã hội, các nhà khoa học với những chủ đề rất sinh động mang tính thời sự: Sinh viên ngành Văn học với lĩnh vực Maketting; Cử nhân Văn học với hoạt động PR-truyền thông doanh nghiệp; Ứng dụng Văn học vào hoạt động truyền thông xuất bản; Ứng dụng nghiên cứu Văn học trong việc viết phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; Ứng dụng Văn học vào hoạt động báo chí, du lịch; Ngành Văn học - cơ hội nghề nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0; Tiếp cận tác phẩm văn học trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông phát triển...

Từ những tham luận và thông tin trình bày tại Hội thảo cho thấy việc đào tạo chuyên ngành Văn - Xã hội là đúng hướng và là kiến thức cốt lõi, làm nền tảng cho các công việc tiếp theo với cử nhân Văn học. Cũng có những ý kiến chia sẻ rất thực tế: Học Văn không có nghĩa là để dạy Văn hoặc không phải để trở thành nhà văn (sáng tác), mà chính là cảm nhận văn học, văn hóa đúng với giá trị của nó rồi thông qua nghệ thuật, kỹ năng ngôn ngữ, vốn sống của bản thân mà ứng dụng vào từng công việc cụ thể của đời sống xã hội. Cũng tại Hội thảo, nhiều cựu sinh viên ngành Văn - Xã hội đã chứng minh khả năng thích ứng với yêu cầu xã hội từ việc làm của bản thân sau khi tốt nghiệp ngành Văn học của Trường Đại học Khoa học, như làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, nhà xuất bản, tòa soạn báo, doanh nghiệp truyền thông, quan hệ công chúng, giải trí truyền hình, hãng phim…  

Trần Nguyên

Nguồn: http://m.baothainguyen.vn/tin-tuc/giao-duc/truong-dai-hoc-khoa-hoc-hoi-thao-khoa-hoc-van-hoc-ung-dung-252286-100.html

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh