TIN TỨC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC “VĂN HỌC ỨNG DỤNG”

Ngày đăng: 30/01/2018

Nhằm khẳng định sự cần thiết và tính ứng dụng cao của ngành Văn học trong bối cảnh nghề nghiệp hiện tại và tương lai, đồng thời tạo một diễn đàn kết nối sinh viên, cựu sinh viên với nhà tuyển dụng và cơ sở đào tạo, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Văn học ứng dụng”.

1. Mục tiêu

- Khẳng định tính ứng dụng của ngành Văn học trong xã hội hiện đại

- Tìm hiểu tiềm năng, thực trạng nghề nghiệp, nhu cầu thị trường lao động theo hướng Văn học ứng dụng

- Thảo luận những thành tựu và điểm yếu trong công tác đào tạo ngành Văn học tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

- Tạo điều kiện giao lưu, gắn kết các thế hệ sinh viên ngành Văn học, giữa sinh viên ngành Văn học với sinh viên các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn khác

- Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kiến thức và kết nối nhà tuyển dụng với cơ sở đào tạo và sinh viên

2. Nội dung chính: Báo cáo, tham luận tập trung khai thác các lĩnh vực ứng dụng của văn học, bao gồm:

- Lĩnh vực truyền thông

- Lĩnh vực biên tập, xuất bản

- Lĩnh vực đào tạo

- Lĩnh vực sáng tác

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

Hội nghị VĂN HỌC ỨNG DỤNG do Khoa Văn -Xã hội phối hợp với tập đoàn EJ Group tổ chức vào 8h00 - 11h00 ngày 3.2 tại Hội trường tầng 5- Nhà Hiêu bộ, Trường Đại học Khoa học.​

Trân trọng!

       BAN TỔ CHỨC

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh