TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 29/1/2018 đến 4/2/2018)

Ngày đăng: 29/01/2018

                     

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

KHOA VĂN - XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do -  Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

(Từ ngày 29/1/2018 đến 4/2/2018)

 

 

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

29/1

 

 

 

 

 

 

10h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

Thứ ba

30/1

 

7h30

Dự giờ Ngôn ngữ Tày Nùng

BCN Khoa, BCH Công đoàn, BM Ngôn ngữ &VHVN

Đàm Tấm

3B303

9h00

Họp BCH Công đoàn Trường

Tuyết Mai

BCH công đoàn Trường

Phòng họp số 2

14h00

 

 

 

 

Thứ tư

31/1

 

8h30

 

 

 

 

10h45-11h35

Linh Huệ thi giảng

BGH, Công đoàn Khoa (Lương Dung), BCN Khoa (Thanh Ngân), Bộ môn Văn (toàn thể GV)

Linh Huệ

GD A101

Thứ năm

1/2

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

2/2

 

8h00

Đưa SV Báo chí đi dự Lễ Kỷ niệm ngày “Phát thanh thế giới”

BM Báo chí, SV Báo chí k15

Đình Hải, Đinh Trang

 

VOV

14h00

 

 

 

 

Tiết 3

(8h50-9h40)

Dự giờ Tiếng Việt thực hành

BCN Khoa, BCH Công đoàn, BM Ngôn ngữ &VHVN

Trà My

A502

Thứ bảy

3/2

 

8h00

Hội thảo Văn học ứng dụng

Đại diện BGH, Đại diện các khoa, Cán bộ Khoa V-XH

Phương Thái

Hội trường tầng 5

15h00-19h30

Chương trình Kỷ niệm “Khoa Văn – Xã hội, ký ức tự hào”

Đại diện BGH, Đại diện các khoa, Cán bộ Khoa Văn – Xã hội

Phương Thái

Nhà hàng Crown

Chủ nhật

4/2

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 Thái Nguyên, ngày 29  tháng 1 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh