TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 22/1/2018 đến 28/1/2018)

Ngày đăng: 22/01/2018

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

KHOA VĂN - XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do -  Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

(Từ ngày 22/1/2018 đến 28/1/2018)

 

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

(Người dạy)

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

22/1

14h50-15h40

(tiết 9)

Dự giờ Văn học Việt Nam

Tuyết Mai, Lương Dung, BM Văn

Hồ Thu

3A202

Thứ ba

23/1

 

 

 

 

 

Thứ tư

24/1

 

8h50- 9h40

(tiết 3)

Dự giờ Du lịch cộng đồng

Tuyết Mai, Thanh Ngân, BM Du lịch, Lương Dung

Ngọc Lan

A302

9h50-10h40

(Tiết 4)

Dự giờ Tiếp nhận LLVH phương Tây

Thanh Ngân, Tuyết Mai,  Lương Dung  BM Văn

Vũ Hạnh

A101

13h00-13h50

(tiết 7)

Dự giờ Thực hành truyền hình

Tuyết Mai, Thanh Ngân Hồng Thúy, BM Báo chí

Đình Hải

A104

13h55-14h45

 (tiết 8)

Dự giờ Tiếng Anh chuyên ngành Văn

Tuyết Mai, Thanh Ngân,  Hồng Thúy, BM Văn

Linh Huệ

A204

15h00

Học tập nghị quyết Hội nghị TW6, khóa XII

Toàn thể cán bộ Khoa Văn

BGH

3B502

 

15h050-16h40

(Tiết 10)

 

Dự giờ Hán Nôm

Thanh Ngân, Tuyết Mai, Lương Dung, BM Văn

Lương Dung

A303

Thứ năm

25/1

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

26/1

 

8h30

Đ/c Thu Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ

 

 

 

Học viện KHXH và NV

14h30

Các NCS báo cáo tiến độ

Đàm Tấm, Suối Linh, Thùy Linh, Hồ Thu, Xuân Hương

Phòng KHCN

Phòng họp 2

Thứ bảy

27/1

 

15h00

Dự giờ Thu Trang

Thanh Ngân, Lương Dung, BM Ngôn ngữ và VHVN

Thu Trang

A102

Chủ nhật

28/1

 

8h00

Teambuilding Cung đường mùa xuân

BM Du lịch

Trưởng BM

Sân cỏ trường ĐH Khoa học

                                                                                                                            

 Thái Nguyên, ngày 22  tháng 1 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh