TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Từ ngày 15/1/2018 đến 21/1/2018)

Ngày đăng: 14/01/2018

                     

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

KHOA VĂN - XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do -  Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

(Từ ngày 15/1/2018 đến 21/1/2018)

 

 

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

15/1

 

14h00

Thu bản cam kết sinh viên

Cán sự lớp sv các khóa

Lê Anh

VPK

14h30

 

 

 

 

18h30

 

 

 

 

Thứ ba

16/1

 

7h30

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

14h00 – 16h00

Họp GVCN cấp khoa

Trợ lý CTHSSV Lê Anh và các GVCN 

Tuyết Mai

VPK

Thứ tư

17/1

 

8h30

Dự giờ HP Du lịch có trách nhiệm

 BCHCĐ, BCN Khoa, BM Du lịch

BCHCĐ

A302

18h30

 

 

 

 

Thứ năm

18/1

 

8h00

Tư vấn thực tập TN cho sv báo chí k12

BM Báo chí, SV báo chí k12 A + B

Tuyết Mai

3B

Thứ sáu

19/1

 

7h00

Đại diện Liên chi cùng đoàn trường đi tình nguyện Tuyên Quang

Tuyết Ngân, SV Yến Phượng

Tuyết Ngân

 

7h50

Dự giờ HP “Xúc tiến DL…”

 BCHCĐ, BCN Khoa, BM Du lịch

BCHCĐ

A202

 

8h45

Dự giờ HP “Du lịch sinh thái”

 BCHCĐ, BCN Khoa, BM Du lịch

BCHCĐ

A101

 

13h50

Dự giờ HP Hệ thống bảo tàng VN

 BCHCĐ, BCN Khoa, BM Du lịch

BCHCĐ

A401

Thứ bảy

20/1

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

21/1

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 Thái Nguyên, ngày 15  tháng 1 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh