TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017)

Ngày đăng: 28/09/2017

Thông báo chi tiết lịch hoạt động trong tuần

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

18/9

 

14h00

Đại hội trù bị Chi đoàn giáo viên

Các cán bộ- đoàn viên

Tuyết Ngân

VPK

14h30

Khai giảng khóa học dựng phim cơ bản

SV Báo chí và Văn học K12- K15

Đình Hải

Phòng nghiệp vụ báo chí

Thứ ba

19/9

 

09h00

Họp Bộ môn Du lịch

GV Bộ môn Du lịch

Thanh Ngân

VPK

8h00

Gửi bài viết đăng Kỷ yếu Hội thảo 15 năm của trường

Các TS

Thanh Ngân

VPK

9h00

Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

Tuyết Mai

VPK

14h00

Đại hội Chi đoàn giáo viên

Các cascn bộ- đoàn viên

Tuyết Ngân

VPK

Thứ tư

20/9

 

8h00

Đại hội chi bộ

Tất cả cán bộ Khoa

Phương Thái

VPK

18h30

Nói chuyện chuyên đề “Phương pháp tạo hứng thú trong giảng dạy Du lịch”

Khách mời+ giảng viên+ sinh viên ngành DL thực hiện

Thanh Ngân

GD B502

Thứ năm

21/9

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

22/9

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

23/9

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

24/9

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày 18  tháng 9 năm 2017

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh