TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017)

Ngày đăng: 11/09/2017

Thông báo chi tiết về hoạt động trong tuần:

 

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

11/9

 

13h30

Đại hội Công đoàn

CBGV

BCHCĐ

P.H Số 3

 

16h00

Hoàn thiện kê khai giờ giảng, minh chứng

Tất cả các GV

Vũ Hạnh

VPK

18h30

Đại hội lớp báo chí k12B

BCN Khoa, Trợ lý, Các GV báo chí, Đại diện sv cùng khóa, Lớp báo chí k12B

Tuyết Mai

GĐ 3A201

Thứ ba

12/9

 

10h00

Hoàn thiện biểu mẫu ba công khai

Trưởng BM + Trợ lý

Thanh Ngân

 VPK

19h00

Chào Tân sinh viên K15

Cán bộ GV

Đại diện SV

Tân SV K15

Bch Liên chi

Đoàn TNCSHCM

Hội trường tầng 5

Thứ tư

13/9

 

8h00

Họp xét điểm rèn luyện

GVCN

Lê Anh

VPK

10h00

Góp ý bổ sung văn kiện Đại hội Chi bộ

Các Đảng viên

Trà My

VPK

18h30

Đại hội các CĐ: Báo chí 13, Du lịch 14, Văn 12

BCN Khoa, Trợ lý, Các GV báo chí, du lịch, văn, Đại diện sv các chi đoàn

BCH các chi đoàn

3A202 - Báo 13

3A204 - DL 14; 3A301 - Văn 12

Thứ năm

14/9

 

8h00

Thu hồ sơ chủ nhiệm tại VPK

Lê Anh + các GVCN

Lê Anh

VPK

Thứ sáu

15/9

 

8h00

Kiểm tra CTSV Khoa Văn -XH

Tuyết Mai + Lê Anh

Tuyết Mai

VPK

19h00

Đại hội các CĐ: Báo chí 14, Du lịch 13, Văn 13+14

BCN Khoa, Trợ lý, Các GV báo chí, du lịch, văn, Đại diện sv các chi đoàn

BCH các chi đoàn

3A101- Báo 14

3A104 - DK 13 -3A201 - Văn 13+14

Thứ bảy

16/9

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

17/9

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 9 năm 2017

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh