TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 04/9/2017 đến 10/9/2017)

Ngày đăng: 06/09/2017

Thông báo chi tiết lịch hoạt động trong tuần.

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

4/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Họp Bộ môn Báo chí

 

BCN Khoa, các thầy cô bộ môn Báo chí

 

Phương Thái

Văn phòng Khoa Văn – Xã hội

Thứ ba

5/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

6/9

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

7/9

 

17h30

Sơ duyệt chương trình chào Tân sinh viên k15

Các thành phần liên quan

BCH Liên chi

Khu Hiệu bộ

Thứ sáu

8/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

9/9

 

8h00

Ôn thi Cao học đầu vào

 

 

 

Chủ nhật

10/9

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày 4  tháng 9 năm 2017

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh