TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 12/6/2017 đến 18/6/2017)

Ngày đăng: 12/06/2017

Thông báo chi tiết

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

12/6

 

10h 00

Gửi phản hồi thông tin về danh sách xét tốt nghiệp tháng 6.2017

 

GVCN K11, Lương Dung, Thế Dương

TS. Nguyễn Diệu Linh

VPK

 

 

Thu luận văn Cao học K9

 

Học viên cao học

ThS. Nguyễn Thị Trà My

VPK

9h00

Nộp danh sách điểm rèn luyện k11

 

ThS. Lê Anh

VPK

Thứ ba

13/6

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

14/6

 

9h00

Tổng hợp danh sách sv khóa 11 đề nghị khen thưởng

GVCN các lớp

ThS. Lê Anh

VPK

 

Thu đơn Sv đăng ký tình nguyện hè

 

ThS. Đỗ Tuyết Ngân

VPK

Thứ năm

15/6

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

16/6

 

10h 00

 Gửi file thống kê bài báo quý 1+ 2 năm 2017 và minh chứng

Các GV và TBM

TS. Vũ Thị Hạnh

VPK

Thứ bảy

17/6

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

18/6

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh