TIN TỨC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 05/6/2017 đến 11/6/2017)

Ngày đăng: 06/06/2017

Thông báo chi tiết

THỜI GIAN

 

CÔNG VIỆC

 

THÀNH PHẦN

 

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

Thứ/ngày

 

Giờ

(dự kiến)

Thứ hai

05/6

 

Sáng

Chào cờ

 

Theo TB

 

Sân trường

 

Họp giao ban Trường

 

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

 

 

 

Hoàn thiện thuyết minh đề tài cấp cơ sở

ThS. Phạm Anh Nguyên

 

Phòng NCKH và HTQT

 

Học lớp Đảng viên mới

ThS. Lê Đình Hải, ThS. Vũ Hạnh

 

ĐH Nông Lâm

 

Thu Luận văn Cao học K9

Học viên cao học K9

ThS. Nguyễn Thị Trà My

VPK

Thứ ba

06/6

 

8h 00

Họp xét thi đua bộ môn Báo chí

GV bộ môn Báo chí

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai

VPK

 

Xét điểm rèn luyện K11

 

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai, ThS. Lê Anh, GVCN K11, SV có liên quan

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai

VPK

Thứ tư

07/6

 

7h30

Họp giao ban Khoa

GV toàn Khoa

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

VPK

9h00

Họp xét thi đua toàn khoa

Hội đồng thi đua Khoa

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái

VPK

 

Xét điểm rèn luyện K11

 

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai, ThS. Lê Anh, GVCN K11, SV có liên quan

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai

VPK

Thứ năm

08/6

 

 

Các lớp K11 họp đánh giá

điểm rèn luyện

 

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai, ThS. Lê Anh, GVCN K11, SV có liên quan

TS. Hoàng Thị Tuyết Mai

VPK

8h 00

Nộp rà soát tài khoản lần 2

 

ThS. Lê Anh

 

Thứ sáu

09/6

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

10/6

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

11/6

 

 

 

 

 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh