TIN TỨC

Danh mục bài báo khoa học đã công bố giai đoạn 2010-2015

Ngày đăng: 14/03/2016

Các bài báo khoa học đã công bố của giảng viên Khoa Văn - Xã hội, giai đoạn 2010 - 2015:

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên các tác giả

Năm công bố

Tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS

 

1

Investigative Reportage in Vietnamese Literature: Journey between Marginal and Mainstream

 

Emergence,

ISSN: 2041-8248, Vol. 5 (Dominance &Deviation) University of Southampton

Bùi Linh Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Minh

 

2013

 

Tạp chí quốc gia ngoài ISI và SCOPUS

 

1

Vai trò của yếu tố xin trong câu ngôn hành tiếng Việt

Tạp  chí  Ngôn  ngữ

Nguyễn Thị Thanh Ngân

2010

 

2

Kết tử “vả lại” trong lập luận tiếng Việt

Tạp chí  Ngôn  ngữ,  sô  4,  2010

Nguyễn Thị Thu Trang

2010

 

3

Di cảo thơ và quan niệm biện chứng nghệ thuật về con người

Tạp  chí  Thơ,  Hội  nhà  văn  Việt Nam  (11)

Nguyễn Diệu Linh

2010

 

4

Một vài đặc điểm thơ Chế Lan Viên khi thể hiện hình tượng Bác Hồ

Diễn  đàn  Văn  nghệ  Việt   Nam   (196)

Nguyễn Diệu Linh

2010

 

5

Vấn đề đối thoại của tư tưởng trong văn xuôi Việt Nam đương đại.

Văn  nghệ  trẻ

Phùng Phương Nga

2011

 

6

Thăm cảnh chùa Hương qua những vần thơ của Xuân Diệu

Tạp  chí  Chùa  Hương,  số  Tết

Nguyễn Thị Trà My

2011

 

7

Giới thiệu sách Phong cách học tiếng Việt của tác giả Hữu Đạt

Bản tin ĐH Quốc  gia  Hà  Nội,  số   244

Nguyễn Thị Trà My

2011

 

8

Nét văn hóa du mục trong phiên chợ Bò Nghiên Loan

Báo  Bắc  Cạn  cuối  tuần, ra ngày  19. 02.

Hoàng Thị Tuyết Mai

2011

 

9

Phương thức ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa thời Lý Trần

Tạp  chí  Văn  hóa  Nghệ  thuật,  số  325

Hoàng Thị Tuyết Mai

2011

 

10

 Cảm hứng phê phán trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên

Nghiên  cứu  Văn  học

Nguyễn Diệu Linh

2011

 

11

Một số nhóm từ xưng hô trong giao tiếp của người Nùng An, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Băng

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

Nguyễn Thị Thu Hương

2012

 

12

Về lời cầu nguyện của người Việt

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

Nguyễn Thị Thanh Ngân 

2012

 

13

Giới thiệu sách Phong cách học tiếng Việt của tác giả Hữu Đạt

Tạp chí "Từ điển học và Bách khoa thư"

Nguyễn Thị Trà My

2012

 

14

 Kết tử “vì” trong lập luận tiếng Việt.

Tạp chí Ngôn ngữ

Nguyễn Thị Thu Trang

2012

 

15

Kết tử đồng hướng với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt.

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

Nguyễn Thị Thu Trang

2012

 

16

Lý luận văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Một số đột phá trong tư duy

Tạp chí TT Khoa học Xã hội

Cao Hồng

2012

 

17

Theo dòng của Thạch Lam trong cái nhìn đối sánh với lý luận văn học ở Việt Nam hiện nay

Diễn đàn văn nghệ Việt Nam

Cao Hồng

2012

 

18

Biểu tượng trống đồng trong nghi lễ tang ma của người Lô Lô đen ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

Phạm Thị Phương Thái, Nguyễn Thị Hường

2013

 

19

Lập luận qua đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương

2013

 

20

Hình thành thói quen cầu khiến chuẩn mực cho trẻ mẫu giáo

Tạp chí Ngôn ngữ

Nguyễn Thị Thanh Ngân

2013

 

21

Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết của Thuận

Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam

Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Diệu Linh

2013

 

22

Tín ngưỡng phồn thực trong "Mẫu Thượng ngàn" của Nguyễn Xuân Khánh

Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam

Nguyễn Thị Diệu Linh, Vũ Thị Hạnh

2013

 

23

Phát triển nền phê bình văn học dân tộc từ 1986 đến nay

Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam

Cao Hồng

2013

 

24

Tiếp nhận lý luận văn học hiện đại thế giới với việc phát triển lý luận văn học Việt Nam (1986-2011)

Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật

Cao Hồng

2013

 

25

Nghi lễ tang ma của thầy Tào người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Dân tộc

Đàm Thị Tấm

2013

 

26

Biền văn Nôm (qua Thập giới cô hồn quốc ngữ văn)-một di sản văn hóa phi vật thể

Di sản văn hóa

Hoàng Thị Tuyết Mai

2013

 

27

Thi pháp hoàng gia của văn học Nôm thời Hồng Đức

Tạp chí văn hóa Nghệ An

Hoàng Thị Tuyết Mai

2013

 

28

Mối quan hệ giữa truyền thuyết của người Tày và lễ hội về người anh hùng lịch sử ở vùng Đông Bắc

Tạp chí Nguồn sáng dân gian

Hà Xuân Hương

2013

 

29

Quan niệm về văn học nghệ thuật của Phạm Văn Đồng

Tạp chí KHXH - Viện Hàn lâm Khoa học VN

Cao Thị Hồng

2014

 

30

 Lý luận văn học hiện đại thế giới với việc phát triển lý luận, phê bình văn học Việt Nam (1986 – 2011)

Diễn đàn văn nghệ Việt Nam

Cao Thị Hồng

2014

 

31

Đặc điểm vốn từ vựng của trẻ em từ 2 đến 3 tuổi

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Điệp

2014

 

32

Vẻ đẹp của Đức Chúa Ba trong cái nhìn đối sánh

Tạp chí Chùa Hương

Nguyễn Thị Trà My

2014

 

33

Thơ Nôm kì thụy của các chúa Trịnh - khúc xạ từ quan điểm quan phương về tai dị và việc lành

Tạp chí Nghiên cứu Văn học

Hoàng Thị Tuyết Mai

2014

 

34

Một số đặc trưng trong tang ma của người Sán Chỉ ở Việt Nam

Tạp chí KHXH - Viện Hàn lâm Khoa học VN

Phạm Thị Phương Thái

2014

 

35

Nhân vật KaDong trong lễ trưởng thành của người Sán Chỉ

Tạp chí Văn hóa Dân gian

Phạm Thị Phương Thái

2014

 

36

Theo đuổi dòng thơ hình họa. Đọc tập thơ Lữ hành của Hữu Đạt

Báo Văn nghệ số 32

Nguyễn Thị Trà My

2014

 

37

Đặc điểm của nhóm động từ chỉ sự xuất hiện, tồn tại và tiêu biến tiếng Việt

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 2

Trịnh Thị Thu Hòa

2014

 

38

Lai nguyên của thể hát nói

Tạp chí Nghiên cứu Văn học

Phạm Thị Phương Thái

2015

 

39

Nguyễn Trãi và Nguyễn Du trên hành trình xây đắp, hoàn thiện thể thơ lục bát

Tạp chí  Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật,

Phạm Thị Phương Thái

2015

 

40

Lễ trưởng thành " Giấy chứng sinh lần thứ hai của người Sán chỉ"

Tạp chí Dân tộc

Phạm Thị Phương Thái

2015

 

41

Bàn thêm về các dấu hiệu thông dụng nhận diện hành động hỏi gián tiếp trong tiếng Việt

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trương Thị Hoa

2015

 

42

Thu hút khách du lịch quốc tế đến Điện Biên

Tạp chí Du lịch Việt Nam

Nguyễn Ngọc Lan

2015

 

43

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Thái Nguyên với một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái

Tạp chí Du lịch Việt Nam

Đào Thị Hồng Thúy

2015

 

44

Liên kết xúc tiến du lịch các tỉnh Đông Bắc

Tạp chí Du lịch Việt Nam

Nguyễn Hồng Vân

2015

 

45

Yếu tố giới trong việc sử dụng một số kiểu câu của sinh viên

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sồng

Nguyễn Thị Trà My

2015

 

46

Chiến lược liên tưởng - so sánh có định hướng của người Việt nhìn từ góc độ giới tính (khảo sát trên đối tượng sinh viên)

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Nguyễn Thị Trà My

2015

 

47

Tiếng Việt và xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam hiện đại

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Nguyễn Thị Trà My

2015

 

48

Một hướng tiếp cận mới với thơ Việt Nam hiện đạ

Tạp chí Tản Viên Sơn

Nguyễn Thị Trà My

2015

 

49

Hiện tượng đa thanh trong lập luận tiếng Việt (quan khảo sát lập luận sử dụng kết tử "nhưng")

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

Nguyễn Thị Thu Trang

2015

 

50

Bảo tồn di sản văn hóa trong phát triển du lịch tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

 

Tạp chí Du lịch Việt Nam

Phùng Thị Kim Anh

2015

 

51

Thời gian, một triết lý nhân sinh

Tạp chí Quán Văn

Cao Thị Hồng

2015

 

52

Tinh thần dân chủ một phẩm tính trong phê bình và cảo luận của Thiếu Sơn

Tạp chí Quán Văn

Cao Thị Hồng

2015

 

53

Tâm thức văn hóa Việt trong Một thời tôi từng có của Nguyễn Huy Hoàng

Diễn đàn VN Việt Nam

Cao Thị Hồng

2015

 

54

Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới

Viện Hàn lâm KHXHVN

Cao Thị Hồng

2015

 

55

Nghi lễ cấp sắc của người Sán Dìu huyện Đồng Hỷ

Tạp chí Dân tộc học

Vũ Anh Ngọc

2015

 

Tạp chí đại học

 

1

Giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết mới ở Việt Nam sau 1990 (qua Khải huyền muôn - Nguyễn Việt Hà, Đi tìm nhân vật - Tạ Duy Anh, Thoạt kì thủy - Nguyễn Bình Phương

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phùng Phương Nga

2010

 

2

Vai trò của kết tử với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt.

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Trang

2010

 

3

Sình ca - Tiếng hát dẫn đường trong đám tang của người Sán Chỉ

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Phương Thái, Ngô Thị Ngọc Ánh

2011

 

4

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Vũ Thị Hạnh

2011

 

5

Hành động giao và phân công trong tiếng Việt

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Ngân

2011

 

6

Ảnh hưởng của yếu tố giới tính đến mức độ tập trung từ ngữ và việc sử dụng các phương thức cấu tạo từ (xét trên đối tượng sinh viên)

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Trà My

2011

 

7

Trào lưu chủ tình trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX qua thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Hoàng Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Ngọc

2011

 

8

Con đường trong thơ tình Rabindranath Tagore và Xuân Diệu dưới góc nhìn so sánh

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Vân Huyền

2011

 

9

Quan niệm nghệ thuật về con người của Rabindranath Tagore trong thơ trữ tình – tình yêu (khảo sát qua tập Tâm tình hiến dâng)

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Vân Huyền

2012

 

10

Các cấp độ liên kết và trần thuật trong tiểu thuyết của Thuận

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Vũ Thị Hạnh

2012

 

11

Phật giáo trong tác phẩm "Đức Phật nàng  Savitri và tôi của Hồ Anh Thái"

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phùng Phương Nga, Nguyễn Thị Thu Thảo

2012

 

12

Khả năng tổ hợp và cơ cấu nghĩa của từ “Bụng, dạ” trong tiếng Việt.

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Trà My

2012

 

13

Thiền tông bản hạnh – Vấn đề sửa chữa, nhuận sắc từ Hán Việt giữa bản in năm 1745 và bản in năm 1932

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Lương Thanh Dung

2012

 

14

Nguyễn Trãi – “Bậc vĩ nhân hoàn chỉnh”

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Phương Thái

2012

 

15

Dấu ấn của giao lưu văn hóa Đông Tây trong trang phục áo dài Việt Nam

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Phương Thái, Lee Min Jung

2012

 

16

Rượu quê – Từ góc nhìn văn hóa làng xã

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Suối Linh

2012

 

17

Phong tục cưới hỏi của người Sán Dìu ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và những vấn đề đặt ra hiện nay

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Dương Thùy Linh

2012

 

18

Hồ Xuân Hương cọ tình vào đá – Cộng hưởng của sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Cao Hồng

2012

 

19

Sự khác biệt trong phát âm của trẻ từ 2 đến 3 tuổi ở khu vực miền núi phía Bắc (xét từ góc độ giới tính).

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn  Thị Trà My, Vi Thị Điệp

2013

 

20

"Mẫu Thượng ngàn" - Sự diễn giải về phong tục thờ Mẫu của người Việt

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Diệu Linh

2013

 

21

Nhân vật Hồ Quý Ly từ góc nhìn văn hóa

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phùng  Phương Nga

2013

 

22

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyng Sook

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Vân Huyền, Nguyễn Thị Thảo

2013

 

23

Đỗ Lai Thúy với vấn đề ứng dụng phân tâm học trong Bút pháp của ham muốn

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Cao Hồng

2013

 

24

Phương thức ứng xử với ngôn ngữ dân tộc của Trần Nhân Tông

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Hoàng Thị Tuyết Mai

2013

 

25

Giải mã ý nghĩa một số trò chơi trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Diệu Linh, Nghiêm Thị Hồ Thu, Dương Ngọc Thùy

2014

 

26

 Tinh thần Phật giáo trong tiểu thuyết Độ gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phùng Phương Nga

2014

 

27

Hỗn dung và hòa hợp tôn giáo trong Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng

Phùng Phương Nga

2014

 

28

Thói quen giao tiếp của người Việt khi nói lời van xin

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Ngân

2014

 

29

Giá trị văn hóa trong đám cưới của người Sán Chỉ

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Phương Thái

2014

 

30

Đọc Tiểu thuyết Sau phút sinh ly của Lê Văn Trương, nghĩ về ranh giới mong manh giữa thủy chung và phản bội

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Lê Thị Ngân

2014

 

31

Kỹ năng hoạt náo trong hoạt động hướng dẫn du lịch

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Lan

2015

 

32

Du lịch mạo hiểm VQG Ba Bể: Tiềm năng và định hướng phát triển

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Đỗ Tuyết Ngân

2015

 

33

Lời văn nghệ thuật truyên ngắn Lê Minh Khuê thời kỳ đổi mới

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Cao Thị Hồng

2015

 

34

Vấn đề sử dụng chữ Nôm vay mượn trong Thiền tông bản hạnh - Bản khắc in năm 1745

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Lương Thị Thanh Dung

2015

 

35

Sử dụng tư liệu ghi hình trong giảng dạy ngành VNH (áp dụng tại ĐH Khoa học), 

Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Sư phạm HN 2

Nguyễn Thị Suối Linh

2015

 

36

Những địa danh làm nên Gang Thép

Thông báo Khoa học công nghệ, Sở KHCN Thái Nguyên

Nguyễn Thị Suối Linh

2015

 

37

Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Dương Thùy Linh

2015

 

38

Nguyễn Trãi với những câu thơ "hoàn toàn Nôm thực sự"

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Phương Thái

2015

 

39

Chữ Nôm-văn chương xâm nhập vào quĩ đạo quân sự chính trị thời Lê mạt (khảo sát qua tài liệu về cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật)

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Hoàng Thị Tuyết Mai

2015

 

40

"Những người đàn bà tăm" - niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp cơ thể nữ

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Phạm Thị Vân Huyền

2015

 

41

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại các khách sạn 3 sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên

Lê Thị Anh

2015

 

                 
 

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh