Bản quyền ảnh thuộc về Khoa Báo chí Truyền thông và Văn học trường ĐH Khoa Học Design by DucHieu Quay về website

CUỘC THI ẢNH NỤ CƯỜI SINH VIÊN 2015

Những gương mặt tiêu biểu khoa Báo chí Truyền thông và Văn học 2015