ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
hinh anh

Gương mặt giảng viên bộ môn Văn học - Khoa...

Bộ môn Văn học thuộc Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học gồm có 8 cán bộ, trong đó có 03 tiến sĩ, 02 ThS.NCS và 03 ThS. Những năm qua, Bộ môn đã xây dựng được một đội ngũ có trình độ chuyên...

hinh anh

PGS.TS - Nhà văn Cao Thị Hồng - Người truyền...

Gần 30 năm giảng dạy và sáng tạo văn chương, PGS.TS Cao Thị Hồng gắn bó với nghiệp cầm bút như một cái duyên tiền định. Với cô, chỉ có văn chương mới có thể giúp con người thổ lộ được...

hinh anh

Gương mặt giảng viên bộ môn Ngôn ngữ và Lí...

Bộ môn Ngôn ngữ và Lí luận văn học – trực thuộc Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học gồm có 9 cán bộ, trong đó: PGS: 01, TS: 04, ThS. NCS: 03. Hiện nay, Bộ môn đang đảm trách các học phần...

hinh anh

Giới thiệu về Khoa Báo chí - Truyền thông và...

Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học (tiền thân là Bộ môn Văn - Quản lý xã hội, thành lập tháng 4 năm 2006, được nâng cấp thành Khoa Văn- Xã hội theo Quyết định số 372/QĐ – ĐHTN ngày 02/4/2009...

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

TS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN - Trưởng Khoa Báo chí- Truyền thông và Văn học

hinh anh

PGS.TS. CAO THỊ HỒNG

PGS.TS CAO THỊ HỒNG - Phó Trưởng Khoa Báo chí, Truyền thông và Văn học

hinh anh

TS. HOÀNG THỊ TUYẾT MAI

TS. HOÀNG THỊ TUYẾT MAI - Phó Trưởng Khoa Báo chí- Truyền thông và Văn học

hinh anh

THS. NCS. PHẠM CHIẾN THẮNG

THS. NCS. PHẠM CHIẾN THẮNG - Phó Trưởng Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

TS. BÙI LINH HUỆ

TS. BÙI LINH HUỆ - Trường Bộ môn Văn học

hinh anh

TS. NGUYỄN DIỆU LINH

TS. NGUYỄN DIỆU LINH - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ TRÀ MY

THS. NCS. NGUYỄN THỊ TRÀ MY - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

TS. VŨ THỊ HẠNH

TS. VŨ THỊ HẠNH – Giảng viên Bộ môn Văn học - Trợ lý Đào tạo

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG

TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG - Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

THS.NCS. LA THỊ MỸ QUỲNH

THS.NCS. LA THỊ MỸ QUỲNH- Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ QUYÊN

TS. NGUYỄN THỊ QUYÊN - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. PHẠM ANH NGUYÊN

THS. PHẠM ANH NGUYÊN - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

TS. TRỊNH THỊ THU HÒA

TS. TRỊNH THỊ THU HÒA - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THS. NCS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

THS. NCS. HÀ XUÂN HƯƠNG

THS. NCS. HÀ XUÂN HƯƠNG - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

THS. NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU LINH – Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. NCS. NGHIÊM THỊ HỒ THU

THS. NCS. NGHIÊM THỊ HỒ THU - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. PHẠM THỊ MỸ LINH

THS. PHẠM THỊ MỸ LINH- Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. HOÀNG THỊ KIM KHÁNH

THS. HOÀNG THỊ KIM KHÁNH - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. LÊ ĐÌNH HẢI

THS. LÊ ĐÌNH HẢI - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. LƯƠNG THỊ THANH DUNG

THS. LƯƠNG THỊ THANH DUNG - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS.PHẠM THỊ VÂN HUYỀN

THS.PHẠM THỊ VÂN HUYỀN - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. ĐINH THỊ QUỲNH TRANG

THS. ĐINH THỊ QUỲNH TRANG - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. VI THỊ PHƯƠNG

THS. VI THỊ PHƯƠNG – Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh