ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
hinh anh

Giới thiệu về Khoa Báo chí - Truyền thông và...

Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học (tiền thân là Bộ môn Văn - Quản lý xã hội, thành lập tháng 4 năm 2006, được nâng cấp thành Khoa Văn- Xã hội theo Quyết định số 372/QĐ – ĐHTN ngày 02/4/2009...

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

TS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN - Trưởng Khoa Báo chí- Truyền thông và Văn học

hinh anh

PGS.TS. CAO THỊ HỒNG

PGS.TS CAO THỊ HỒNG - Phó Trưởng Khoa Báo chí, Truyền thông và Văn học

hinh anh

TS. HOÀNG THỊ TUYẾT MAI

TS. HOÀNG THỊ TUYẾT MAI - Phó Trưởng Khoa Báo chí- Truyền thông và Văn học

hinh anh

THS. NCS. PHẠM CHIẾN THẮNG

THS. NCS. PHẠM CHIẾN THẮNG - Phó Trưởng Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

TS. BÙI LINH HUỆ

TS. BÙI LINH HUỆ - Trường Bộ môn Văn học

hinh anh

TS. NGUYỄN DIỆU LINH

TS. NGUYỄN DIỆU LINH - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ TRÀ MY

THS. NCS. NGUYỄN THỊ TRÀ MY - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

TS. VŨ THỊ HẠNH

TS. VŨ THỊ HẠNH – Giảng viên Bộ môn Văn học - Trợ lý Đào tạo

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG

TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG - Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

THS.NCS. LA THỊ MỸ QUỲNH

THS.NCS. LA THỊ MỸ QUỲNH- Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ QUYÊN

TS. NGUYỄN THỊ QUYÊN - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. PHẠM ANH NGUYÊN

THS. PHẠM ANH NGUYÊN - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

TS. TRỊNH THỊ THU HÒA

TS. TRỊNH THỊ THU HÒA - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THS. NCS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và lí luận văn học

hinh anh

THS. NCS. HÀ XUÂN HƯƠNG

THS. NCS. HÀ XUÂN HƯƠNG - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

THS. NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU LINH – Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. NCS. NGHIÊM THỊ HỒ THU

THS. NCS. NGHIÊM THỊ HỒ THU - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. PHẠM THỊ MỸ LINH

THS. PHẠM THỊ MỸ LINH- Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. HOÀNG THỊ KIM KHÁNH

THS. HOÀNG THỊ KIM KHÁNH - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. LÊ ĐÌNH HẢI

THS. LÊ ĐÌNH HẢI - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. LƯƠNG THỊ THANH DUNG

THS. LƯƠNG THỊ THANH DUNG - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS.PHẠM THỊ VÂN HUYỀN

THS.PHẠM THỊ VÂN HUYỀN - Giảng viên Bộ môn Văn học

hinh anh

THS. ĐINH THỊ QUỲNH TRANG

THS. ĐINH THỊ QUỲNH TRANG - Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

hinh anh

THS. VI THỊ PHƯƠNG

THS. VI THỊ PHƯƠNG – Giảng viên Bộ môn Báo chí- Truyền thông

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh